Polsko-niemiecka podróż historyczna w ramach wspólnego projektu.

 Ostatniego dnia maja br. pracownicy polskiego i niemieckiego biura Euroregionu Pomerania oraz zaproszeni gości mieli okazję udać się we wspólną historyczną podróż po Pomorzu Zachodnim i Pomorzu Przednim. Seminarium na temat trudnej tożsamości naszego pogranicza odbyło się w Greifswaldzie w Pommersches Landesmuseum. Było to spotkanie zorganizowane w ramach projektu „Transcoding Pomerania…”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Seminarium miało nie tylko wartość merytoryczną, ale także integracyjną. Wspólna podróż, podział na grupy robocze i wspólna praca, a także partnerskie rozmowy kolegów z Polski i Niemiec zespoliły nasz team i spowodowały, że coraz lepiej  znamy naszą kulturę, historię, język, ale także i siebie samych.

 Polsko-niemieckie seminarium historyczne w Pommersches Landesmuseum rozpoczęła dr Ruth Slenczka, dyrektor muzeum, witając gości i przybliżając historię powstania placówki. Z kolei Gunter Dehnert, historyk muzealny, współpracujący na co dzień z Muzeum Narodowym w Szczecinie i Instytutem Historii Uniwersytetu Szczecińskiego oprowadził nas po wystawie, poświęconej Pomorzu w XX wieku, od I wojny światowej do przystąpienia Polski do Schengen. Dzięki zgromadzonym eksponatom łatwo było zrozumieć, że wiek  XX, z jego wojnami, kryzysami i ogromną wymianą ludności, był prawdopodobnie największym punktem zwrotnym w historii naszego regionu.

Oprócz obiektów o dużym znaczeniu, wystawę uzupełniają rozbudowane stacje multimedialne i instalacje, które umożliwiają biograficzny dostęp do poszczególnych tematów. Nawet przedmioty codziennego użytku, które na pierwszy rzut oka wydają się niepozorne, mogą opowiadać ciekawe historie. Wzruszające są wypowiedzi świadków czasu, którzy opowiadają o niewyobrażalnych cierpieniach, związanych z wojną. Świadectwa te są szczególnie wymowne w obliczu dzisiejszej wojny na Ukrainie.

W muzeum mogliśmy również obejrzeć najstarszy dywan „Croy-Teppich” z XVI wieku.  Poczuliśmy się jak w Krakowie na Wawelu, gdy  oglądaliśmy królewskie arrasy.

Ciekawostką dla nas był również fakt, że wystawa, którą poznawaliśmy była efektem polsko-niemieckiego projektu dofinansowanego w ramach Programu Interreg VA.

 

poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl