Polsko-niemiecka wizyta studyjna w Europejskim Ugrupowaniu Współpracy Terytorialnej „Geopark Łuk Mużakowa”

 Przedstawiciele zarządu Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania: Krzysztof Soska, Bogdan Wankiewicz i Piotr Pawlik wraz z Michaelem Sackiem , niemieckim prezydentem Euroregionu Pomerania oraz pracownikami obu biur, wzięli udział w dwudniowych warsztatach, dotyczących procesu tworzenia Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej.

 Oba zarządy Euroregionu Pomerania już przed wakacjami wyraziły wolę utworzenia takiego podmiotu. Obecnie, dzięki analizie dokumentów europejskich, statutów i konwencji innych EUWT oraz podróżom studyjnym po polsko-niemieckim pograniczu, Euroregion Pomerania próbuje przygotowywać się do rozpoczęcia procesu tworzenia nowego ugrupowania.

W czasie warsztatów udało nam się wymienić doświadczeniami z polskimi i niemieckimi twórcami EUWT „Geopark Łuk Mużakowa” oraz pracownikami tej nowej struktury. EUWT Łuk Mużakowa to pierwsze i jedyne ugrupowanie powstałe na granicy polsko-niemieckiej, stąd wiedza wyniesiona z tego spotkania jest dla nas szczególnie ważna. Utworzenie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej na polsko-niemieckim pograniczu, to zgodnie z aktualnymi rozporządzeniami Komisji Europejskiej, jedyna droga do kontynuowania działań transgranicznych. Stąd Euroregion Pomerania zmuszony jest utworzyć w ciągu najbliższych lat EUWT. Wizyta studyjna w Geoparku Łuk Mużakowa odbyła się w ramach projektu Transcoding Pomerania, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

 

poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl