POLSKO-NIEMIECKA WIZYTA STUDYJNA W EUROPEJSKIM UGRUPOWANIU WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ „EUREGIO MASS-RHEIN”

 Przedstawiciele zarządu Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania: Bogdan Wankiewicz, Tomasz Czuczak i Piotr Pawlik wraz z Michaelem Sackiem, niemieckim prezydentem Euroregionu Pomerania oraz pracownikami obu biur, pojechali na wizytę studyjną dotyczącą powstania Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej na terytorium granicy trzech państw: Belgii, Republiki Federalnej Niemiec oraz Królestwa Niderlandów. 

 Owo ugrupowanie jest politycznym instrumentem współpracy transgranicznej nie tylko trzech państw, ale również pięciu regionów, które dzięki nowej strukturze poszerzyło współpracę terytorialną o aspekt demokratyczny: silniejszą osobowość prawną, łatwiejszą wymianę na płaszczyźnie europejskiej, dostęp do innych źródeł finansowania Unii Europejskiej jak i włączenie lokalnych i regionalnych podmiotów i partnerów w ugrupowanie.

Oba zarządy wymieniły się doświadczeniami w tematach takich jak „Kultura i zdrowie”, „Edukacja”, „Akwizycja języka obcego” czy „Turystyka”. Jest to już druga wizyta studyjna Euroregionu Pomerania mająca usprawnić przygotowania do rozpoczęcia procesu nowego ugrupowania, które to zgodnie z aktualnymi rozporządzeniami Komisji Europejskiej, jest jedynym rozwiązaniem administracyjno-prawnym do kontynuowania działań transgranicznych.

Wizyta studyjna Euroregionu Pomerania odbyła się w ramach projektu „Transcoding Pomerania – Podniesienie jakości współpracy transgranicznej w Euroregionie Pomerania” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl