Polsko-niemiecka wymiana doświadczeń na temat „Mieszkalnictwo przyjazne osobom starszym”.

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy Państwa na polsko-niemiecką wymianę doświadczeń na temat „Mieszkalnictwo przyjazne osobom starszym”. Spotkanie organizowane jest przez Urząd Miasta Szczecin w ramach projektu pn. „Transgraniczna Sieć Centrów Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania“ we współpracy z Centrum Usługowo-Doradczym Euroregionu POMERANIA dla powiatów Barnim i Uckermark w Schwedt oraz Centrum Usługowo-Doradczym Euroregionu POMERANIA w Neubrandenburgu/Greifswaldzie i odbędzie się w dniu 24.03.2015 r. w Szczecinie.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej i przesłanie jej do dnia 16 marca 2015 r. na adres: cud.szczecin@um.szczecin.pl lub faxem na nr: 091 424 51 20. Szczegółowych informacji dotyczących spotkania udzielają pracownicy Biura Prezydenta Miasta Anna Szlesińska i Natalia Woronowicz, e-mail: cud.szczecin@um.szczecin.pl, nr tel. 091 424 53 60, 091 435 11 17.

Zaproszenie, program, karta zgłoszenia w pdf i karta zgłoszenia w word w załączeniu.

poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl