Polsko-niemieckie ćwiczenia na Odrze

W ubiegłą sobotę (21.09.2013) w Zatoni Dolnej odbyły się całodniowe polsko-niemieckie ćwiczenia strażackie.

Ich celem było przede wszystkim zaznajomienie się i sprawdzenie sprzętu zakupionego w ramach realizowanego wspólnie projektu pt. "Stworzenie wspólnego polsko-niemieckiego systemu zwalczania zanieczyszczeń o dużej powierzchni na Odrze oraz zwalczania skutków innych zagrożeń na obszarze przygranicznym". Ostatnie podobne ćwiczenia odbyły się w tym samym miejscu w 2006 roku.

 We wspólnym projekcie udział bierze trzech partnerów: Powiat Uckermark (partner wiodący), Powiat Barnim oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie. Każdy z nich zakupił już większość zaplanowanego sprzętu. Są to m.in. pojazdy operacyjne, łodzie manewrowe, zapory przeciw zanieczyszczeniom oleistym, separatory oleju oraz namioty ratownicze.
 
Separatory oleju zakupione przez stronę polską charakteryzują się dużą sprawnością i łatwością w obsłudze. Są to urządzenia produkcji amerykańskiej, a ich skuteczność została sprawdzona m.in. w trakcie działań ratowniczych w Zatoce Meksykańskiej, podczas wycieku ropy naftowej z platformy wiertniczej. Tym samym Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie stała się pierwszym i jak dotąd jedynym w Polsce posiadaczem tego typu urządzeń.
 
Wspólne ćwiczenia, w których udział wzięło ponad 200 osób z polskiej i niemieckiej strony, zostały uznane za udane. Podczas ich podsumowania uczestników zaskoczył miły element: trzech niemieckich strażaków otrzymało odznaczenia PSP dla najbardziej zasłużonych strażaków.
 
Kolejne polsko-niemieckie ćwiczenia na Odrze odbędą się w kwietniu przyszłego roku, kiedy to do dyspozycji strażaków będzie już cały zaplanowany w projekcie sprzęt.
 
Łączna wartość projektu wynosi ponad 2 mln. euro, z czego 85% stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Interreg IV A.
 


poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl