Polsko-niemieckie pogranicze w strefie Schengen

To tytuł debaty, która w ubiegły piątek tj. 1 grudnia odbyła się w siedzibie Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. Organizatorami debaty był Kurier Szczeciński wraz z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.

W dyskusji uczestniczyli: Marek Prawda, były ambasador RP w Berlinie, obecnie dyrektor przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie, Daniel Wacinkiewicz, zastępca prezydenta Szczecina, Paweł Bartnik, dyrektor biura Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, Sandra Nachtweih, burmistrzyni miasta Pasewalk, Marta Szuster, radna gminy Mescherin, Niels Gatzke, twórca projektu perspektywa RAA Meklemburgia-Pomorze Przednie, Katarzyna Jackowska, pracownik projektu RAA oraz Julita Miłosz-Augustowska z Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej. Moderatorem spotkania był redaktor Bogdan Twardochleb.

Uczestnicy zwracali uwagę na zmiany jakie zaszły w codziennym życiu mieszkańców pogranicza w ciągu ostatnich 10 lat od kiedy otwarto granice między państwami UE. Podkreślano jak ważną rolę ma do spełnienia w tym regionie miasto Szczecin, postrzegane przez mieszkańców pogranicza jako metropolia.

Wskazano także problemy z którymi na co dzień borykają się mieszkańcy zaangażowani we współpracę transgraniczną,  takie jak bariera językowa oraz bariery prawne i administracyjne, które w wielu przypadkach uniemożliwiają realizację ciekawych projektów przez samorządy po obu stronach granicy.

Pewną odpowiedzią na te bolączki, ma być powstanie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Transgranicznej ( EUWT), które ma na celu ułatwianie i wspieranie współpracy pomiędzy państwami członkowskimi lub ich władzami regionalnymi i lokalnymi. EUWT można powierzyć realizację programów współfinansowanych przez Unię Europejską lub innych transgranicznych projektów.

autor zdjęć: Dariusz Gorajski


poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl