Południowy Bałtyk: nabór na projekty typu „kapitał zalążkowy” z obszaru transportu i rynków pracy

10 stycznia 2017 r. ruszył kolejny konkurs na projekty typu „kapitał zalążkowy” (z ang. „seed money”). Mogą ubiegać się o niego instytucje chętne do realizacji międzynarodowego projektu w programie Interreg Południowy Bałtyk w ramach Priorytetu 3 i 4.

Wsparcie w ramach projektów „seed money“ udzielane jest na przygotowanie koncepcji projektowej. Środki projektu mogą zostać wykorzystanie m.in. na: poszukiwanie partnerów projektowych, wykonanie analizy rynku, warsztaty w celu określenia wartości bazowych wskaźników lub oszacowania zainteresowania potencjalnej grupy docelowej. Ogłoszenie o naborze oraz szczegółowe dokumenty dotyczące warunków konkursu są dostępne na stronie programu.

Priorytet trzeci „Poprawa łączności transgranicznej na rzecz funkcjonalnego niebieskiego i zielonego transportu"

W przypadku wnioskodawców chcących realizować projekt w ramach priorytetu trzeciego, tj. rozwoju usług transportowych, wsparcie mogą uzyskać przedsięwzięcia dotyczące rozwoju sieci transportu multimodalnego, poprawy usług międzynarodowych sieci transportowych, rozwoju zielonych technologii dla „czystego” transportu.

Priorytet czwarty „Wzmocnienie wydajności zasobów ludzkich na rzecz niebieskiej i zielonej gospodarki obszaru”

Priorytet czwarty, koncentrujący się na rozwoju międzynarodowych rynków pracy, pozwoli na realizację działań mających na celu zmniejszenie bezrobocia, zwłaszcza wśród młodzieży, zapobieganie ucieczce pracowników z obszarów oddalonych od aglomeracji miejskich, rozwój wspólnych programów szkoleniowych, wymianę pracowników, staże międzynarodowe.

Nabór potrwa do 30 stycznia 2017 r. Jednocześnie przypominamy, że kolejny nabór wniosków dla projektów regularnych w ramach programu rozpocznie się już 22 maja 2017 r.

Dodatkowych informacji dotyczących programu udzielają pracownicy Wspólnego Sekretariatu programu Interreg Południowy Bałtyk oraz Punktów Kontaktowych.


poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl