Posiedzenie inauguracyjne Komitetu Monitorującego Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska.

W dniach 08 - 09.12.2015 w Szczecinie odbyło się posiedzenie inauguracyjne Komitetu Monitorującego Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska.

Wykaz decyzji podjętych przez Komitet Monitorujący znajdziecie Państwo poniżej.

Uchwały:

  • Omówiono i przyjęto regulamin wspólnego Komitetu Monitorującego. Komitet Monitorujący Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska został powołany (treść Regulaminu - w dokumencie poniżej).
  • Terminy pierwszych konkursów (calls) 2015/2016 oraz posiedzeń Komitetu Monitorującego, na których odbędzie się wybór projektów, zostały uchwalone w formie harmonogramu indykatywnego, co oznacza, że terminy zostały podane z zastrzeżeniem zatwierdzenia brakujących jeszcze decyzji dotyczących procedury wyboru projektów i kryteriów wyboru projektów, wytycznych kwalifikowalności oraz dostępności elektronicznego Systemu Monitorowania / eMS – internetowy portal projektów (indykatywny harmonogram konkursów 2015/2016 - w dokumencie poniżej).
  • Członkowie Komitetu Monitorującego zatwierdzili uchwałę dotyczącą możliwości rozpoczęcia projektu na własne ryzyko (treść uchwały - w dokumencie poniżej).
  • Członkowie Komitetu Monitorującego przyjęli regulacje ramowe dla Funduszu Małych Projektów /FMP (treść uchwały - w dokumencie poniżej).

Pozostałe ustalenia:
Dokumenty dotyczące procedury wyboru projektów i kryteriów wyboru projektów zostały szczegółowo omówione. Zostaną one jak najszybciej odpowiednio zaktualizowane. Komitet Monitorujący zajmie się nimi w procedurze obiegowej.
poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl