Posiedzenie Komitetu Monitorującego programu Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027

 Pracownicy naszego biura brali udział w grupie konsultacyjnej (3.11.2022) przed pierwszym posiedzeniem Komitetu Monitorującego programu Południowy Bałtyk 2021-2027, a także w samym posiedzeniu Komitetu Monitorującego w dniach 8-9.11.2022 br.

Wśród tematów spotkania Komitetu omawiane zostało przyjęcie regulaminu Komitetu, przyjęcie podręcznika programu, przyjęcie kryteriów wyboru projektów. Kolejnym punktem porządku obrad była decyzja o terminie i zakresie pierwszego naboru wniosków o dofinansowanie w programie, harmonogram realizacji programu w latach 2022-2023, kwestie dotyczące komunikacji w programie i projektach oraz  sposób prac nad zmianami w programie spodziewanymi w przyszłości. Program Interreg Południowy Bałtyk na lata 2021-2027 został zatwierdzony przez Komisję Europejską w dniu 04.10.2022.

Jego treść jest opublikowana na stronie Wspólnego Sekretariatu Programu pod adresem: https://southbaltic.eu/-/interreg-south-baltic-programme-2021-2027-has-been-approved-by-the-european-commissi-1 - zachęcamy serdecznie do zapoznania się.

poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl