Posiedzenie Komitetu Monitorującego w dniu 12.12.2022

 12 grudnia odbyło się posiedzenie Komitetu Monitorującego Program INTERREG VIA, 

na którym zatwierdzono uchwałę w sprawie decyzji o otwarciu naboru specjalnego dla Funduszy Małych Projektów (FMP) jako ważnych elementów Programu służących wspieraniu współpracy transgranicznej lokalnych podmiotów we wszystkich obszarach życia społecznego na pograniczu polsko-niemieckim. Realizacja Funduszy Małych Projektów możliwa jest w priorytecie 3 w celu szczegółowym 4.6 „Kultura i zrównoważona turystyka” oraz w priorytecie 4 w celu szczegółowym 6.3 „Wzmocnienie zaufania”. Wszystkich przyszłych beneficjentów zapraszamy do bacznego śledzenia kolejnych informacji na temat szkoleń w sprawie składania wniosków.

poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl