Posiedzenie Zarządu SGPEP

 Dnia 9 listopada odbyło się posiedzenie Zarządu SGPEP.

Omawiane były kwestie utworzenia Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, które przyszłościowo według postanowień Komisji Europejskiej, będzie niezbędnym elementem prawnym do zarządzania Funduszem Małych Projektów. Członkowie Zarządu, oba biura Euroregionu Pomerania brały udział w wizytach studyjnych Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej w Euroregionie Maas-Rhein oraz Geoparku Łuk Mużakowa i zdobyły wiedzę na temat kolejnych kroków w procesie tworzenia EUWT. Następnym punktem spotkania był przyszły okres programowania i wdrażania środków unijnych Interreg VIA, a także możliwość łączenia środków z Polsko-Niemiecką Współpracą Młodzieży. Na zakończenie podjętą uchwałę budżetową na okres przed rozpoczęciem programu Interreg.

 

poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl