Poszukujemy najlepszych zdjęć przedstawiających projekty!

Wspólny Sekretariat Techniczny Interreg IV A zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „Wspólny Region – Wspólne Cele”.
Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w naszym konkursie fotograficznym i nadsyłania zdjęć przedstawiających projekty INTERREG IVA. W ten sposób nasz Program będzie miał swój wkład w tegoroczny „Europejski Dzień Współpracy“ (EC-Day 2014). Najlepsze zdjęcia zostaną opublikowane w kalendarzu Programu na rok 2015. Z niecierpliwością oczekujemy na Państwa pomysły!
Celem konkursu fotograficznego jest wyraziste przedstawienie efektów Programu INTERREG IVA w następujących zakresach tematycznych projektów: gospodarka i nauka, infrastruktura i transport, edukacja, ochrona środowiska, zdrowie, kultura.
Lista wszystkich dofinansowanych projektów znajduje się na poniższej stronie internetowej:
 
Zdjęcia można nadsyłać od 16 czerwca do 8 września 2014 r. (data wpływu do WST) w formie elektronicznej lub pocztą.
 
Fotografie (wypełniony formularz zgłoszeniowy i plik zdjęciowy w formacie jpg lub tiff poniżej 5 MB) należy przesyłać na adres e-mail: awietrzychowska@wzp.pl lub wysłać je na płycie CD/DVD na adres:
 
Gemeinsames Technisches Sekretariat INTERREG IV A
E.-Thälmann-Str.
4
D - 17321 Löcknitz
Najlepsze zdjęcia zostaną wyróżnione w dniu 22 września 2014 r. Tego dnia w ramach naszego Programu będziemy obchodzić EC-Day 2014 (Europejski Dzień Współpracy). Więcej informacji na temat EC-Day znajdą Państwo na stronie: http://www.ecday.eu/
Najlepsze prace zostaną opublikowane w kalendarzu na rok 2015 oraz na naszej stronie internetowej. 
Regulamin konkursowy oraz formularze znajdują się tutaj:
 
·                     Regulamin konkursowy
·                     Formularz zgłoszeniowy
 
 
 
Konkurs jest współfinansowany ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego "Europejska Współpraca Terytorialna" – "Współpraca Transgraniczna" Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013 (INTERREG IV A.
poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl