Praktyki studenckie

Często początkiem kariery zawodowej jest praktyka studencka. Zasadniczym celem praktyk studenckich jest zintegrowanie nabytej w trakcie studiów wiedzy oraz skonfrontowanie jej z rzeczywistością. Praktykanci otrzymują możliwość zastosowania w praktyce wiedzy teoretycznej uzyskanej w toku studiów.

Oferujemy bezpłatne praktyki w następujących działach:      
  • Zespół Naboru i Promocji Funduszu Małych Projektów
  • Zespół Wdrażania Funduszu Małych Projektów
  • Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
Osoby biorące udział w praktykach mają możliwość realizowania zadań pod okiem doświadczonych specjalistów. Pracownik wyznaczony jako opiekun praktykanta deleguje mu zadania, ocenia ich wykonanie a także doradza i służy pomocą. Zależy nam na tym, aby wysiłek młodych ludzi przekładał się zarówno na korzyści dla Stowarzyszenia jak i na zdobyte doświadczenia zawodowe dla praktykantów.
 
Jako praktykant:
  • przyjrzysz się z bliska codziennej działalności Euroregionu Pomerania,
  • poznasz zasady ubiegania się o fundusze unijne a korzystając ze wskazówek specjalistów sporządzisz wniosek o dofinansowanie projektu,
  • włączysz się w aktualnie realizowane przedsięwzięcia i samodzielnie wypełnisz powierzone Ci odpowiedzialne zadania,
  • będziesz mógł/mogła spróbować swoich sił w przygotowywaniu materiałów i tłumaczeniu tekstów, przeznaczonych do publikacji,
  • zainspirujesz się atmosferą sprawnie zorganizowanej pracy w młodych, dynamicznych zespołach,
Program trwa przez cały rok. Możemy elastycznie ustalić termin praktyki, ale liczba miejsc jest z konieczności ograniczona. Jeśli jesteś studentem III lub IV roku, prześlij nam list motywacyjny (w języku polskim) wraz z klauzulą ochrony danych osobowych ("Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SGPEP dla potrzeb procesu selekcji").
 
Pisma należy kierować na adres Stowarzyszenia:
al. Wojska Polskiego 164
71-335 Szczecin
 
lub pocztą elektroniczną na adres ola.warska@pomerania.org.pl
 
Zapraszamy do współpracy Samorządy Studenckie, Koła Naukowe i Organizacje Studenckie.
 
Serdecznie zapraszamy
Aleksandra Warska

 

poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl