Program Interreg V A - konferencja otwierająca

W dniu 30 września 2015 roku nastąpi oficjalne otwarcie Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska. 

Gdzie?           „Azoty Arena“ w Szczecinie (http://azotyarena.pl/pl/strefa-biznesu.html)

O której?        11:00 – 16:00 (włącznie z warsztatem dot. logiki interwencyjnej Programu Interreg V A)
W tym dniu otrzymają Państwo informacje na temat pierwszego naboru, logiki interwencyjnej nowego Programu (powiązań między priorytetami, celami, wynikami i wskaźnikami), jak również nowej elektronicznej procedury składania wniosków w nowym okresie wsparcia.
Harmonogram spotkania można znaleźć tutaj
Liczba uczestników konferencji jest ograniczona i rejestracja została zakończona z powodu braku wolnych miejsc.


poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl