Program Południowy Bałtyk 2014-2020 - jest już dostępny podręcznik Programu oraz wzór formularza aplikacyjnego.

Pragniemy poinfmormować, że na stronie internetowej Programu Południowy Bałtyk 2014-2020: 2014-2020.southbaltic.eu pojawiła się już nowa sekcja pod nazwą "Dokumenty Programu".

Można tam znaleźć najważniejsze dokumenty programowe, w tym m.in:

  • Program Współpracy,
  • Podręcznik Programu Południowy Bałtyk 2014-2020,
  • wzór formularza aplikacyjnego wraz z wytycznymi dot. pierwszego naboru projektów.

Przypominamy, iż pierwszy nabór projektów zostanie otwarty już 2 listopada br. i potrwa do 18 grudnia br. Przyjmowane będą projekty w ramach wszystkich osi priorytetowych.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do odwiedzania strony internetowej Programu!

 


poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl