Program Współpracy Interreg VA (2014-2020) złożony w Komisji Europejskiej

W dniu 23.12.2014 Program Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska celu „Europejska współpraca terytorialna”  na lata 2014-2020 został złożony do zatwierdzenia w Komisji Europejskiej.

Po zatwierdzeniu Programu Współpracy, które nastąpi przypuszczalnie w połowie roku 2015, na wspólne polsko-niemieckie projekty będzie do dyspozycji łącznie 134 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). W przyszłości dofinansowanie będą mogły otrzymać przedsięwzięcia, które będzie można przypisać do jednej z następujących czterech osi priorytetowych:

  • Współpraca transgraniczna
  • Edukacja
  • Transport i mobilność
  • Natura i kultura
Przedłożoną, finalną wersję Programu Współpracy znajdą Państwo na stronie internetowej pod poniższym linkiem:


poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl