Program Współpracy INTERREG VA 2014-2020 - zmiany

Do Programu Współpracy INTERREG V-A MV/BB/PL, który złożony został pod koniec 2014 roku, Komisja Europejska (KE) przesłała uwagi.

W ramach wspólnego procesu konsultacyjnego Instytucja Zarządzająca wraz z partnerami Programu opracowała przedmiotowe uwagi i zapytania KE, jak również wprowadziła wynikające z powyższego zmiany do Programu Współpracy.

Dnia 02 lipca 2015 r. zmieniony Program Współpracy został przekazany do KE. Aktualną wersję dokumentu można znaleźć na stronie http://www.interreg4a.info/index.php?id=68&L=1

Jednocześnie informujemy, iż na stronie Programu Interreg IVA umieszczone zostały wskazówki dotyczące przyszłych wniosków o dofinansowanie projektów z Programu Interreg VA.

Dokument informuje o ogólnych warunkach związanych ze składaniem wniosku o dofinansowanie oraz o jego strukturze. Dla potencjalnych beneficjentów szczególnie pomocne w merytorycznym przygotowaniu wspólnych projektów okazać się mogą zawarte we wniosku punkty i pytania.  

Pragniemy przypomnieć, iż koncepcje projektów można konsultować z pracownikami Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania oraz pracownikami oddelegowanymi do Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Löcknitz.

 


poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl