Programy zrealizowane

Realizacja Wspólnego Funduszu Małych Projektów Phare CBC Polska - Niemcy i Funduszu Małych Projektów Phare CBC Region Morza Bałtyckiego

Edycje zakończone (1995-2001)

realizacja w latach: 1998-2004
liczba zakończonych edycji: 7
liczba zrealizowanych i rozliczonych projektów: 368
łączna wartość grantów: 4 086 790,00 EUR

Edycja zakończona (2002)

realizacja w latach: 2004-2005
liczba zrealizowanych projektów: 55
łączna wartość grantów: 895.228,43 EUR

Edycja zakończona (2003)

FMP, Program Współpracy Przygranicznej Phare w Regionie Morza Bałtyckiego 2003

realizacja w latach: 2005-2006
liczba zrealizowanych projektów: 12
łączna wartość grantów: 311.459,38 EUR

Edycja zakończona (2003)

FMP, Program Współpracy Przygranicznej Phare Polska - Niemcy 2003

realizacja w latach: 2005-2006
łączna wartość grantów: 446.022,73 EUR
liczba zrealizowanych projektów: 26

Realizacja Funduszu Średnich Projektów, Program Współpracy w Regionie Morza Bałtyckiego - Schemat Wsparcia

Edycja zakończona (2001)

realizacja w latach: 2003-2004
liczba zrealizowanych projektów: 8
łączna wartość grantów: 1.042.845,76 EUR

Edycja zakończona (2002-2003)

realizacja w latach: 2004-2006
liczba zrealizowanych projektów: 8
łączna wartość grantów: 527.172,26 EUR

Realizacja Funduszu Małych Projektów (Mikro Projektów) w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A

realizacja w latach: 2005-2008
liczba zrealizowanych projektów: 230
łączna kwota dofinansowania EFRR: 7.457.683,98 PLN

Realizacja Funduszu Małych Projektów Interreg IV A

realizacja w latach: 2009-2011
liczba zrealizowanych projektów: 227
łączna kwota dofinansowania EFRR: 2.097.075,39 EUR

Realizacja Funduszu Małych Projektów Interreg IV A kontynuacja

realizacja w latach: 2011-2015
liczba zrealizowanych projektów: 356
łączna kwota dofinansowania EFRR: 2.924.303,56 EUR

poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl