Promocja katalogu „Złoty wiek Pomorza”

10 kwietnia 2013 (środa), o godzinie 14.00 Dyrektor Muzeum Narodowego w Szczecinie Lech Karwowski zaprasza na promocję katalogu wystawy Złoty wiek Pomorza. Sztuka na dworze książąt pomorskich w XVI i XVII wieku pod redakcją Rafała Makały. Wydarzenie odbędzie się w Galerii Sztuki Dawnej Muzeum Narodowego w Szczecinie, przy ul. Staromłyńskiej 27. Wstęp wolny.
 
Kolekcja dzieł związanych z władającą niegdyś Księstwem Pomorskim dynastią Gryfitów jest najbardziej znaną i jedną z najważniejszych części zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie. Wiele obiektów znajdujących się w tej kolekcji to znakomite dzieła sztuki, mające swoje ustalone znaczenie w spuściźnie artystycznej Europy. Należy do nich m.in. egreta i rozety Franciszka I, portret Filipa I pędzla Łukasza Cranacha Młodszego czy drogocenne stroje książąt. Kolekcja ma również dużą wartość dla budowania tożsamości regionalnej dzisiejszych Pomorzan. Na tle burzliwych dziejów księstwa w późniejszych stuleciach czasy świetności pod rządami Gryfitów były postrzegane jako mityczny złoty wiek, stając się dla mieszkańców Pomorza powodem do dumy i identyfikacji z regionem. Tytuł nowej stałej wystawy „Złoty wiek Pomorza. Sztuka na dworze książąt pomorskich w XVI i XVII w.” oddaje europejską rangę kolekcji i jednocześnie podkreśla jej znaczenie dla kultury regionu.

Zbiór obiektów związanych z książętami pomorskimi gromadzony były przez blisko 200 lat, najpierw przez niemieckich, a od 1945 r. – przez polskich muzealników. Dzięki ich pracy udało się coś, co z pozoru mogłoby się wydawać niemożliwe – odwrócenie biegu wypadków. Po śmierci ostatniego z książąt zbiory artystyczne Gryfitów uległy stopniowemu rozproszeniu, aż w końcu niemal nic nie przypominało w Szczecinie o świetności ich dworu. Starania kilku pokoleń muzealników umożliwiły zebranie na powrót wielu obiektów i stworzenie kolekcji tak obszernej i wszechstronnej, że oddaje ona splendor i poziom artystyczny dworu Gryfitów. W ten sposób przywracamy zbiorowej pamięci wspólne, polsko-niemieckie dziedzictwo, które ma fundamentalne znaczenie dla budowy tożsamości mieszkańców naszego regionu po obu stronach granicy. Transgraniczny charakter spuścizny po Gryfitach wyraża się także w tym, że wystawa przygotowana została we współpracy z Pomorskim Muzeum Krajowym w Greifswaldzie w ramach realizacji polsko-niemieckiego projektu pt. „Razem jesteśmy silni – centralne muzea pomorskie wspólnie tworzą nowoczesne wystawy stałe promujące historię i kulturę Pomorza” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG IV A. 

Ostatnim, choć wcale nie mniej ważnym elementem realizacji wystawy jest wydanie niniejszej publikacji. Pełniąc rolę katalogu naukowego, ma ona za zadanie zgromadzenie obszernej wiedzy o obiektach tworzących kolekcję, a zarazem pokazanie ich w kontekście całej spuścizny artystycznej książąt oraz sztuki europejskiej XVI i XVII w. Część z esejami zawiera cztery teksty: pierwszy z nich szkicuje panoramę dziejów sztuki w kręgu Gryfitów, trzy pozostałe poświęcone są szczegółowym zagadnieniom – rzeźbie kamiennej, malarstwu w służbie książąt pomorskich oraz strojom i klejnotom z kolekcji muzeum. W części poświęconej poszczególnym obiektom znalazły się noty opracowane przez pracowników merytorycznych Muzeum Narodowego w Szczecinie, a także badaczy z ośrodków w Niemczech (Greifswaldu, Drezna i Merseburga).
 
(źródło: tekst ze strony www.muzeum.szczecin.pl)


poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl