Prowincja Liège poszukuje partnera do projektu w zakresie współpracy kulturalnej.

Prowincja Liège, partner Euroregionu Moza-Ren, poszukuje partnera do realizacji projektu w zakresie współpracy kulturalnej. Partnerzy projektu ubiegać się będą o dofinansowanie ze środków nowego mechanizmu finansowego stworzonego przez Komisję Europejską - Programu Europa Kreatywna. Celem tego Programu jest wsparcie sektora kulturalnego i audiowizualnego (więcej informacji: http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/opportunities/index_en.htm ).

Partnerem w projekcie może zostać muzeum, instytucja kultury lub organ władzy publicznej działający w zakresie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego związanego ze środowiskiem przemysłowym, instytucja pracująca w szczególności w dziedzinach artystycznych związanych z przemysłem stalowym.

Potencjalni Partnerzy powinni mieć odpowiednią wiedzę i doświadczenie w realizacji projektów europejskich.

Opis projektu oraz więcej informacji na temat ewentualnego partnerstwa znajdziecie Państwo w załączonym dokumencie.
 
Osobą do kontaktu jest bezpośrednio pani Catherine Pinet z Province de Liège (Catherine.Pinet@provincedeliege.be).
poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl