Przegląd Planu Działania EUSBSR zakończony

W lutym br. został zakończony przegląd głównego dokumentu Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego jakim jest Plan Działania EUSBSR.
Proces ten został rozpoczęty w czerwcu zeszłego roku i prowadzony był we współpracy ze wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w realizację założeń Strategii.  Najważniejszym osiągnięciem podczas prowadzonych konsultacji było wyznaczenie trzech celów głównych EUSBSR, które zostały jasno zapisane w aktualizacji Planu Działania, który jest podstawowym dokumentem Strategii UE wskazującym kierunek rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego. Jego zaktualizowana wersja stanowi dobrą podstawę nie tylko dla kontynuowania, ale również dla wytyczania nowych kierunków współpracy mającej na celu osiągnięcie wyzwań postawionych przed tym regionem w celach zapisanych w EUSBSR.  
 
Zachęcamy wszystkich do lektury!
poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl