Przetarg nieograniczony na wykonanie ewaluacji ex ante projektu Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2014-2020 (numer sprawy: BDG-V-281-39-KB/13).

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w dniu 13 maja br. ogłosiło przetarg nieograniczony na wykonanie ewaluacji ex ante projektu Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2014-2020. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert upływa dnia 3 czerwca 2013 roku.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ewaluacji ex ante projektu Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2014-2020.

Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie do 30 listopada 2014 roku.
 
Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 3 czerwca 2013 roku do godziny 10:00 w siedzibie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, 00-926 Warszawa, ul. Wspólna 2/4, pok. 0001 (Kancelaria Ogólna Ministerstwa Rozwoju Regionalnego). Godziny pracy Kancelarii – od poniedziałku do piątku od 8.15 do 16.15, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 czerwca br. o godzinie 11:00 w siedzibie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa, ul. Wspólna 2/4, sala1106.
 
O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu, a także zamieści te informacje na własnej stronie internetowej (www.mrr.gov.pl ) oraz w swojej siedzibie.
 
Wszelkie szczegółowe informacje na ten temat wraz z kompletem dokumentów znajdziecie Państwo na stronie internetowej MRR,


poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl