Przygotowanie projektów w ramach Interreg V-A

Niniejszym informujemy, iż na stronie Programu Interreg IVA umieszczone zostały wskazówki dotyczące przyszłych wniosków o dofinansowanie projektów z Programu Interreg VA.

Dokument informuje o ogólnych warunkach związanych ze składaniem wniosku o dofinansowanie oraz o jego strukturze. Dla potencjalnych beneficjentów szczególnie pomocne w merytorycznym przygotowaniu wspólnych projektów okazać się mogą zawarte we wniosku punkty i pytania.  

Pragniemy również przypomnieć, iż koncepcje projektów można konsultować z pracownikami Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania oddelegowanymi do Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Löcknitz.
 
Ewa Lewoczko                                                                          Agnieszka Lipińska
e.lewoczko@pomerania.org.pl                                                    a.lipinska@pomerania.org.pl
tel. +4939 7545 2922 (pn-czw)                                                   tel. +4939 7545 2923 (pn-czw)
tel. +4891 886 9177 (pn-czw)                                                     tel. +4891 886 9177 (pn-czw)
tel. +4891 886 9178 (pt)                                                             tel. +4891 886 9178 (pt)

Aktualną wersję Programu Współpracy Interreg V-A (stan na dzień 02.07.2015) można znaleźć na stronie: http://www.interreg4a.info/index.php?id=68&L=1.


poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl