Przypominamy o ogólnopolskiej akcji „Dni Otwarte Funduszy Europejskich“

Ponownie serdecznie zapraszamy wszystkich polskich beneficjentów Programu Interreg IV A do udziału w ogólnopolskiej akcji promocyjnej związanej z 10. rocznicą obecności Polski w UE. Zachęcamy do organizacji w dofinansowanych projektach „Dni Otwartych Funduszy Europejskich” w terminie 1-11 maja br.

 
Przypadająca w tym roku 10. rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej jest doskonałą okazją do zaprezentowania  mieszkańcom naszego regionu przedsięwzięć i inwestycji dofinansowanych z Funduszy Europejskich. To świetny moment, aby Państwo - jako beneficjenci Funduszy Europejskich - pochwalili się swoimi osiągnięciami. Zaangażowanie w akcję przyczyni się z pewnością do dodatkowej promocji Państwa projektu.

Aby wziąć udział w akcji wystarczy „otworzyć swój projekt” przynajmniej na jeden dzień w okresie od 1 do 11 maja br. Na specjalnie uruchomionej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju stronie internetowej znajdą się informacje o każdym projekcie wraz z opisem atrakcji oferowanych przez beneficjenta, godzinami otwarcia, mapką dojazdu. W ramach akcji Ministerstwo przygotowało także  jednolite szablony materiałów promocyjnych do wykorzystania podczas „Dni Otwartych” (np. bannery internetowe, ulotki, plakaty itp.).
 
Zasady wykorzystywania identyfikacji wizualnej akcji promocyjnej wraz z plikami graficznymi są dostępne pod poniższym linkiem:
 
 
Przed pobraniem materiałów prosimy o zapoznanie się z "Zasadami wykorzystania identyfikacji wizualnej akcji promocyjnej związanej z obchodami 10 rocznicy członkostwa Polski w UE".

UWAGA::Pobranie tych materiałów, w szczególności szablonów materiałów promocyjnych oraz loga akcji promocyjnej, oznacza akceptację "Zasad wykorzystania identyfikacji wizualnej akcji promocyjnej związanej z obchodami 10 rocznicy członkostwa Polski w Unii Europejskiej" oraz deklarację stosowania się do nich. 

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani zorganizowaniem u siebie „Dnia Otwartego”, proszę zapoznać się z regulaminem akcji oraz przesłać mailowo zgłoszenie do udziału w „Dniach Otwartych” na adres: agnieszka.lipinska@pomerania.org.pl.
Ostateczny termin przesyłania zgłoszeń upływa 15 kwietnia br.  
 
Poniżej znajdziecie Państwo zaproszenie, zgłoszenie do udziału w „Dniach Otwartych” oraz regulamin akcji.        
                                              
W razie jakichkolwiek pytań, proszę o kontakt z panią Agnieszką Lipińską, , tel. 0049 39 754 529 23 lub 0048 91 88 69 177, mail: agnieszka.lipinska@pomerania.org.pl
 
W imieniu organizatorów kampanii serdecznie Państwa zachęcamy do wzięcia udziału we wspólnym świętowaniu!
poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl