Raport końcowy

Zapraszamy do zapoznania się z raportem końcowym dot. "Wpływu polityki spójności na rozwój przygranicznej i ponadnarodowej współpracy terytorialnej polskich regionów w perspektywie 2007-­2013".
Dokument dostępny jest pod tym adresem https://www.ewaluacja.gov.pl/media/18792/Raport.pdf


poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl