Rezultaty posiedzenia Komitetu Monitorującego z dnia 04/05.12.2018

Podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego w dniach 04 i 05.12.2018 roku w Goleniowe wybranych zostało do wsparcia łącznie sześć projektów z osi priorytetowej I (Natura i Kultura) oraz jeden projekt z osi priorytetowej II (Transport i mobilność).

Komitet Monitorujący zatwierdził łącznie do 18,359 mln. EURO środków z EFRR na realizację następujących projektów:

  • Aleje jako ostoje bioróżnorodności. Ochrona alej przydrożnych jako korytarzy ekologicznych i siedlisk przyrodniczych w celu zachowania bioróżnorodności na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz powiatu Vorpommern-Greifswald Zatwierdzone dofinansowanie ze środków wsparcia (EFRR) maks. 0,877 mln. EURO – z zastrzeżeniem spełnienia warunków zdefiniowanych przez Komitet Monitorujący.
  • Przyroda bez granic w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry Zatwierdzone dofinansowanie ze środków wsparcia (EFRR) maks. 1,117 mln. EURO – z zastrzeżeniem spełnienia warunków zdefiniowanych przez Komitet Monitorujący.
  • Monitoring akwenów wodnych na terenie Pomorza zachodniego i Meklemburgii Pomorza Przedniego Zatwierdzone dofinansowanie ze środków wsparcia (EFRR) maks. 0,337 mln. EURO – z zastrzeżeniem spełnienia warunków zdefiniowanych przez Komitet Monitorujący.
  • LosBonasus – Crossing! Polepszenie transgranicznego zarzadzania populacjami żubra i łosia Zatwierdzone dofinansowanie ze środków wsparcia (EFRR) maks. 1,096 mln. EURO – z zastrzeżeniem spełnienia warunków zdefiniowanych przez Komitet Monitorujący.
  • Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego - polsko-niemiecki produkt turystyczny Zatwierdzone dofinansowanie ze środków wsparcia (EFRR) maks. 1,571 mln. EURO – z zastrzeżeniem spełnienia warunków zdefiniowanych przez Komitet Monitorujący.
  • Ścieżka rowerowa na historycznej kolejce wąskotorowej Casekow-Penkun-Odra przez gminy Casekow-Penkun-Krackow-Grambow-Kołbaskowo Zatwierdzone dofinansowanie ze środków wsparcia (EFRR) maks. 2,289 mln. EURO – z zastrzeżeniem spełnienia warunków zdefiniowanych przez Komitet Monitorujący.
  • Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu polsko-niemieckim Euroregionu POMERANIA – Etap II z II Zatwierdzone dofinansowanie ze środków wsparcia (EFRR) maks. 11,071 mln. EURO – z zastrzeżeniem spełnienia warunków zdefiniowanych przez Komitet Monitorujący.

Jednocześnie chcielibyśmy Państwa poinformować, że w ramach osi priorytetowej „Edukacja“ w roku 2019 zostanie przeprowadzony jeszcze jeden nabór projektów. Wnioski mogą być składane w terminie od 19.03.2019 do 21.05.2019. Budżet naboru wynosi obecnie 1,19 mln. EURO, w zależności jednak od wyników posiedzenia KM może zostać jeszcze zwiększony. Wszystkim beneficjentom, których projekty zostały wybrane serdecznie gratulujemy, a wszystkich zainteresowanych złożeniem wniosku w ramach osi Edukacja zapraszamy do konsultacji z pracownikami Wspólnego Sekretariatu.


poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl