Rezultaty posiedzenia Komitetu Monitorującego z dnia 12/13.03.2019

W dniach 12-13.03.2019 w Stralsund odbyło się posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska.

Podczas dwudniowych obrad wybrano 7 projektów do dofinansowania w ramach I Osi Priorytetowej Natura i Kultura.

Następujące projekty o łącznej wartości 12,254 mln. Euro otrzymają wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

  • Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym Zatwierdzone dofinansowanie ze środków wsparcia (EFRR) maks. 0,905 mln. Euro – z zastrzeżeniem spełnienia warunków zdefiniowanych przez Komitet Monitorujący.
  • HISTORIA TECHNIKI NA POMORZU – TRANSGRANICZNA WSPÓŁPRACA MUZEÓW W ANKLAM I SZCZECINIE Zatwierdzone dofinansowanie ze środków wsparcia (EFRR) maks. 2,533 mln. Euro – z zastrzeżeniem spełnienia warunków zdefiniowanych przez Komitet Monitorujący.
  • Wzrost atrakcyjności dziedzictwa naturalnego i kulturowego regionu poprzez powiązanie ze sobą infrastruktury turystycznej, wspólną promocję oraz zwiększenie stopnia transgranicznej znajomości oferty turystycznej - Parku Zdrojowego, Tierpark Greiswald e.V., Feldherren – Akademie e.V. Zatwierdzone dofinansowanie ze środków wsparcia (EFRR) maks. 2,036 mln. Euro – z zastrzeżeniem spełnienia warunków zdefiniowanych przez Komitet Monitorujący.
  • Ścieżka rowerowa "Zielona granica": zamknięcie luki pomiędzy ścieżką rowerową "Odra-Nysa" w pobliżu Staffelde i przejściem granicznym Rosow (Rosówek) wzdłuż pasa granicznego Zatwierdzone dofinansowanie ze środków wsparcia (EFRR) maks. 1,676 mln. Euro – z zastrzeżeniem spełnienia warunków zdefiniowanych przez Komitet Monitorujący.
  • Polsko - Niemieckie Transgraniczne Centrum Dziedzictwa Naturalnego i Kulturowego Regionu Doliny Środkowej Odry Zatwierdzone dofinansowanie ze środków wsparcia (EFRR) maks. 2,038 mln. Euro – z zastrzeżeniem spełnienia warunków zdefiniowanych przez Komitet Monitorujący.
  • Kształtowanie krajobrazu nad akwenami wodnymi w Pasewalku, Pełczycach i Policach w celu intensyfikacji polsko - niemieckiej współpracy. 4UP Zatwierdzone dofinansowanie ze środków wsparcia (EFRR) maks. 2,093 mln. Euro – z zastrzeżeniem spełnienia warunków zdefiniowanych przez Komitet Monitorujący.
  • Odkrywanie wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie historii regionu – propagowanie wiedzy, wymiana doświadczeń, aktywizowanie mieszkańców pogranicza i podnoszenie atrakcyjności turystycznej Zatwierdzone dofinansowanie ze środków wsparcia (EFRR) maks. 0,973 mln. Euro – z zastrzeżeniem spełnienia warunków zdefiniowanych przez Komitet Monitorujący.

Ponadto członkowie KM podjęli decyzję o wydłużeniu terminu zakończenia naboru projektów w ramach III osi priorytetowej Edukacja. Składanie wniosków w tej osi będzie możliwe od 19 marca 28 maja 2019. Zmieniono również termin kolejnego posiedzenia KM na którym będą wybierane projekty złożone w ramach osi priorytetowej edukacja oraz współpraca transgraniczna. Nowy termin ustalono na 26/27.11.2019 r.

Ponadto przyjęto porządek posiedzeń komitetu w następnych latach 2020 – 2023: 26./27.05.2020 (Stan wdrażania Programu Współpracy, Raport z wdrażania 2019) 18./19.05.2021 (Stan wdrażania Programu Współpracy, Raport z wdrażania 2020) 17./18.05.2022 (Stan wdrażania Programu Współpracy, Raport z wdrażania 2021) 23./24.05.2023 (Zakończenie Programu, Raport z wdrażania 2022) Podczas posiedzenia Komitetu członkowie odwiedzili Oceanarium, które w latach 2013-2015 otrzymało dofinansowanie w ramach programu Interreg IVA. Wsparcie środków Interreg pozwoliło wówczas na zakup audioprzewodników.

Wszystkim wnioskodawcom których projekty zostały wybrane do dofinasowania serdecznie gratulujemy i zachęcamy do śledzenia strony programu. W najbliższym czasie będziemy się kontaktować w sprawie szkolenia wprowadzającego dla partnerów wiodących i partnerów projektu.

poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl