Rezultaty posiedzenia Komitetu Monitorującego z dnia 16/17.05.2018

Podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego w dniach 16 i 17.05.2018 roku w Kolobrzegu wybranych zostało do wsparcia łącznie trzy projekty z osi priorytetowej III (Edukacja).

Komitet Monitorujący zatwierdził łącznie do 3,458 mln. EUR środków z EFRR na realizację następujących projektów:

  • Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki i Polski jako język obcy Zatwierdzone dofinansowanie ze środków wsparcia (EFRR) maks. 0,489 mln. EUR – z zastrzeżeniem spełnienia warunków zdefiniowanych przez Komitet Monitorujący.
  • Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji – wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania Zatwierdzone dofinansowanie ze środków wsparcia (EFRR) maks. 1,031 mln. EUR – z zastrzeżeniem spełnienia warunków zdefiniowanych przez Komitet Monitorujący.
  • Transgraniczny Most Przyszłości - utworzenie polsko-niemieckich centrów orientacji zawodowej i zarządzania zdrowiem w Euroregionie Pomerania Zatwierdzone dofinansowanie ze środków wsparcia (EFRR) maks. 1,938 mln. EUR – z zastrzeżeniem spełnienia warunków zdefiniowanych przez Komitet Monitorujący.

Jednocześnie informujemy, że w ramach III OP Edukacja zostanie przeprowadzone kolejny nabór jesienią tego roku. Wnioski będzie można składać od 23. sierpnia 2018. Łączna kwota alokacji na tą oś wynosi 3,34 mln Euro.

Podczas obrad członkowie Komitetu Monitorującego podjęli również uchwałę o aktualizacji Podręcznik dla Wnioskodawców i Beneficjentów. Zaktualizowaną wersję zamieszczona zostanie w najbliższych dniach na stronie internetowej programu. Wszystkim beneficjentom, których projekty zostały wybrane serdecznie gratulujemy, a wszystkich zainteresowanych złożeniem wniosku w ramach osi Edukacja zapraszamy do konsultacji z pracownikami Wspólnego Sekretariatu.


poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl