Robocze spotkanie Centrów Usługowo- Doradczych Euroregionu Pomerania

W dniu 17.10.2019 w Greifswaldzie odbyło się cykliczne spotkanie wszystkich pracowników biur SBCUD. Na spotkaniu zostały omówione bieżące sprawy poszczególnych biur oraz ich dotychczasowej realizacji wydarzeń w ramach projektu. Na wspólnej stronie internetowej projektu została uruchomiona nowa zakładka, na której będą prezentowane przykłady " Best- Practice" . Podczas spotkania omówione zostały propozycje wydarzeń na przyszły rok kalendarzowy, które zostaną zebrane przez koordynatora projektu po stronie polskiej oraz pracowników biura w Neubrandenburgu i opublikowane jako kalendarz wydarzeń na rok 2020. Spotkanie było bardzo owocne w wymianę pomysłów, które jeszcze bardziej przyczynią się do atrakcyjności oferty dla przedsiębiorców małych i średnich firm  w obszarze transgranicznym.


poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl