Rozstrzygnięcie pierwszego naboru projektów Interreg Europa.

Komitet Monitorujący Programu Interreg Europa na posiedzeniu 9 lutego 2016 roku wybrał do dofinansowania 64 projekty spośród 261 aplikacji. W dofinansowanych projektach weźmie udział 29 polskich beneficjentów.

Łącznie rozdysponowano 99 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Więcej informacji oraz lista zatwierdzonych projektów dostępne są na stronie Programu.

Kolejny nabór w Programie zaplanowano na 5 kwietnia - 13 maja 2016 roku.


poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl