Ruszył kolejny nabór wniosków w Programie Interreg Południowy Bałtyk

Od 13 listopada 2017 r. można składać wnioski o dofinansowanie projektów w programie Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020. Konkurs potrwa do 20 grudnia br.

Dofinansowanie mogą otrzymać międzynarodowe przedsięwzięcia wspierające:

  • zrównoważone wykorzystanie zasobów dziedzictwa naturalnego i kulturowego - projekty muszą realizować jeden z wybranych celów: promocja zrównoważonej turystyki lub rozwój zielonych technologii
    /oś priorytetowa 2. Wykorzystanie potencjału środowiskowego i kulturowegoobszaru Południowego Bałtyku na rzecz niebieskiego i zielonego wzrostu/;
  • rozwój usług transportowych: rozwój sieci transportu multimodalnego, poprawę usług międzynarodowych sieci transportowych, rozwój zielonych technologii dla „czystego” transportu
    /oś priorytetowa 3. Poprawa łączności transgranicznej na rzecz funkcjonalnego obszaru w dziedzinie niebieskiego i zielonego transportu/;
  • rozwój międzynarodowych rynków pracy: działania mające na celu zmniejszenie bezrobocia, zwłaszcza wśród młodzieży, zapobieganie ucieczki pracowników z obszarów oddalonych od aglomeracji miejskich, rozwój wspólnych programów szkoleniowych, wymianę pracowników, staże międzynarodowe
    /oś priorytetowa 4. Wzmocnienie wydajności zasobów ludzkich na rzecz niebieskiej i zielonej gospodarki obszaru/.

Szczegóły dotyczące warunków naboru znajdują się na stronie programu Południowy Bałtyk.

Decyzję, które projekty otrzymają dofinansowanie, Komitet Monitorujący podejmie na posiedzeniu 24-25 kwietnia 2018 r.


poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl