Seminarium informacyjne dotyczące trzeciego naboru projektów Interreg Europa

Ministerstwo Rozwoju we współpracy ze Wspólnym Sekretariatem programu Interreg Europa zaprasza na seminarium informacyjne poświęcone trzeciemu naborowi wniosków. Towarzyszyć mu będą konsultacje indywidualne dla wnioskodawców. Celem spotkania jest zapoznanie potencjalnych aplikantów i aplikantów wiodących z dokumentami obowiązującymi w trzecim naborze.

Spotkanie odbędzie się 7 lutego 2017 r. w godz. 10.00-17.00 w Ministerstwie Rozwoju (ul. Wspólna 2/4, Warszawa).

Spotkanie będzie prowadzone w języku polskim i angielskim. Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne. Rejestracja on-line na seminarium do wyczerpania puli dostępnych miejsc dostępna jest na stronie Europa Środkowa.

Konsultacje indywidualne 7 lutego 2017 r.

Polskie instytucje planujące rolę partnera wiodącego (ang. lead partner) mogą zgłaszać się także na konsultacje indywidualne. Konsultacje odbędą się w godzinach 13.45–17.30. Są prowadzone w języku angielskim przez Wspólny Sekretariat, trwają maks. 45 minut na projekt. Rejestracja na konsultacje indywidualne (zakończy się na tydzień przed spotkaniem) jest prowadzona przez Wspólny Sekretariat pod adresem.

Aby ubiegać się o konsultacje, wymagana  jest rejestracja w społeczności Interreg Europa (Interreg Europe community), pod adresem www.interregeurope.eu/account/dashboard/ lub  www.interregeurope.eu/account/registration/. Przed złożeniem formularza do Wspólnego Sekretariatu, można samodzielnie ocenić swój projekt za pomocą kwestionariusza.


poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl