Seminarium informacyjne - drugi nabór projektów w transnarodowym Programie Interreg Region Morza Bałtyckiego.

Krajowy Punkt Kontaktowy Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego zaprasza do udziału w seminarium informacyjnym dotyczącym drugiego naboru wniosków o dofinansowanie projektów.
Spotkanie odbędzie się 20 kwietnia 2016 r., w sali kinowej Ministerstwa Rozwoju, przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie.

Zaproszenie do udziału w seminarium kierowane jest do potencjalnych wnioskodawców, w tym przede wszystkim do partnerów wiodących projektów składanych do dofinansowania w ramach transnarodowego Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego. Ze wsparcia Programu mogą korzystać władze publiczne, podmioty prawa publicznego, instytucje prywatne posiadające osobowość prawną oraz organizacje międzynarodowe.

Polscy partnerzy projektów zatwierdzonych w pierwszym naborze przedstawią planowane działania, które realizować będą we współpracy międzynarodowej. Podzielą się doświadczeniami płynącymi z udziału w pierwszym dwuetapowym konkursie, który został rozstrzygnięty w listopadzie 2015 r. Udzielą praktycznych porad instytucjom zainteresowanym udziałem w trwającym naborze projektów, zarówno z perspektywy wnioskodawcy wiodącego, jak i partnera projektu.

Podczas spotkania zostaną wyjaśnione zasady udziału w transnarodowych projektach, zakres tematyczny oferowanego wsparcia i warunki składania wniosków. Zostaną omówione koszty możliwe do poniesienia w ramach realizacji projektu, a także wsparcie dla projektów flagowych Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego ze strony koordynatorów strategii.

Po spotkaniu możliwe będą konsultacje z pracownikami Krajowego Punktu Kontaktowego na temat oferty programu oraz rozliczania kosztów z kontrolerem krajowym. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Organizator nie zwraca kosztów podróży i zakwaterowania. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Potwierdzenie udziału zostanie przesłane drogą mailową pod adresem wskazanym podczas rejestracji.

Rejestracji do udziału w spotkaniu można dokonać tutaj.

Agenda spotkania 

 

Źródło: Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej


poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl