SGPEP w sprawie pracowników transgranicznych

Pandemia COVID-19 zakłóciła życie nas wszystkich. Jednak pogranicza przy zamkniętych granicach są dotknięte w sposób szczególny. Transgraniczna metropolia szczecińska oddziałuje poza granice naszego kraju. Po stronie niemieckiej mieszka kilka tysięcy Polaków, którzy dojeżdżają do pracy do Szczecina. Jest też wielu szczecinian, którzy jeżdżą do pracy w Schwedt, Pasewalku i innych miejscowościach przygranicznych. 

Konieczność odbywania dwutygodniowej kwarantanny po przekroczeniu granicy polsko-niemieckiej oznacza dla wielu ludzi albo utratę pracy, albo rozłąkę z rodziną. Prezes naszego stowarzyszenia wystosował apel do Premiera RP, p. Mateusza Morawieckiego  z prośbą o znalezienie specjalnych rozwiązań dla pracowników transgranicznych. Zwrócił się też do Wojewody Zachodniopomorskiego, p. Tomasza Hinza, z konkretną propozycją rozwiązań prawnych.  Mamy nadzieję, że głos pogranicza zostanie wysłuchany.
poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl