Spotkanie Euroregionów w Szczecinie

W dniach 22-24 września Szczecin będzie gospodarzem XXII Forum Polskich Regionów Granicznych. Organizatorem spotkania jest Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania oraz Gmina Miasto Szczecin.

Forum to doroczne spotkanie wszystkich działających w Polsce, 16 euroregionów, tworzących wspólnotę samorządową. Do głównych zadań euroregionów należy promowanie idei jedności europejskiej i porozumienia międzynarodowego, ustalania wspólnych przedsięwzięć oraz uzyskania środków potrzebnych do ich realizacji, a także dążenie do łamania wszelkich stereotypów pomiędzy sąsiadami z przygranicznych terenów.

W zeszłym roku euroregiony spotkały się w Szczyrku a gospodarzem było Stowarzyszenie "Region Beskidy". Do Szczecina przyjadą przedstawiciele wszystkich polskich części euroregionów. Uczestnicy forum poruszać będą problematykę współpracy na poszczególnych granicach, przedstawią rezultaty swojej działalności. Ważnym punktem w dyskusjach będzie także wypracowanie wspólnego stanowiska dotyczącego przyszłego okresu programowania na lata 2014-2020 oraz wymiana doświadczeń dotycząca koncepcji przyszłego kształtu EWT. Na każdej granicy są bowiem inne oczekiwania, obawy i koncepcje.

Forum towarzyszyć będzie także III Walne Zebranie Delegatów Federacji Euroregionów Rzeczypospolitej, którego wiceprezesem jest Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin, Krzysztof Soska.
Nadrzędnym celem Federacji jest reprezentowanie interesów euroregionów na forum krajowym i europejskim, poprzez: działania lobbingowe prowadzone na rzecz euroregionów, działania promocyjno–informacyjne oraz działania na rzecz włączenia Federacji w politykę rozwoju prowadzoną przez władze  RP.

W programie, obok paneli dyskusyjnych,  przewidujemy także study tour szlakiem ciekawych, zrealizowanych projektów unijnych, które powstały m.in. przy wsparciu Programu INTERREG. Jako gospodarze Forum - chcemy pokazać i opowiedzieć naszym gościom o współpracy polsko-niemieckiej na pograniczu m.in. w Świnoujściu czy niemieckim  Ahlbeck.


poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl