Spotkanie grupy roboczej Interreg VIA

Nie zwalniając tempa i wspierając intensyfikacje współpracy transgranicznej informujemy, że 12.01.2022 odbyło się pierwsze niemiecko-polskie spotkanie nowo ukonstytuowanej grupy roboczej ds. Funduszu Małych Projektów. 

Odnosząc się do Programu Współpracy Interreg VIA A Mecklenburg-Vorpommorn/ Brandenburg /Polska 2021-2027 należałoby dążyć do jak najszybszego uruchomienia Funduszy Małych Projektów jako ważnych elementów Programu służących wspieraniu współpracy transgranicznej lokalnych podmiotów w wszystkich obszarach życia społecznego na pograniczu polsko-niemieckim. Stąd inicjatywa grupy roboczej powołanej specjalnie do tego ważnego zadania.  Na spotkaniu zostało omówionych wiele ważnych kwestii – m.in. ustalono terminarz spotkań grupy, procedurę prac nad wytycznymi do projektu. Działamy razem starając się jak najbardziej uprościć naszym przyszłym beneficjentom procedurę  obejmującą szczegóły wyboru i wsparcia małych projektów przy chociażby składaniu wniosków czy  wypełniania wymaganych załączników. Pracujemy w priorytecie 3 w celu szczegółowym 4.6 Kultura i zrównoważona turystyka” oraz w priorytecie 4 w celu szczegółowym 6.3 „Wzmocnienie zaufania”.


Będziemy Państwa informować o kolejnych etapach przygotowań do otwarcia naboru dla FMP Interreg VI A.

Informacje na temat Programu Interreg VI A:
Strona główna – Interreg VI A MV/BB/PL (interreg6a.net)

 

 

poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl