Spotkanie na pograniczu niemiecko-holenderskim

W dniach 16-18 października przedstawiciele polskich i niemieckich części euroregionów udali się z wizytą studyjną na pogranicze niemiecko-holenderskie. Celem wizyty było zapoznanie się z działalnością tamtejszych euroregionów i  programów  kooperacyjnych INTERREG VA.

Wizyta studyjna była podzielona na dwie części. Pierwsza obejmowała wizytę w trójstronnym, niemiecko-holendersko-belgijskim euroregionie Maas-Rhein. Siedziba euroregionu znajduje się w Eupen, na terenie zamieszkiwanym przez niemieckojęzyczną mniejszość w Belgii.  Podobnie jak euroregion trójstronny jest też realizowany tu program INTERREG VA. Priorytety programu obejmują cztery osie priorytetowe: innowację, gospodarkę, włączenie społeczne i edukację oraz rozwój terytorialny. Budżet programu wynosi 96 mln z EFRR. Dofinansowanie na projekty może wynosić maksymalnie  70% z EFRR. Instytucją Zarządzającą Programem jest prowincja Limburg, a pełnienie funkcji Sekretariatu Technicznego powierzono euroregionowi.

Polscy i niemieccy przedstawiciele euroregionów z wielką uwagą wysłuchali wystąpienia dyrektora Euroregionu Maß-Rhein, który przedstawił doświadczenia ze współpracy transgranicznej zebrane na przestrzeni ponad 40-tu lat działalności tej instytucji (Euroregion założono w 1971 roku). W najbliższym czasie Euroregion Maas-Rhein stanie się EUWT. Dzięki nowej strukturze prawnej regiony partnerskie tworzące EUWT będą mogły przekazywać euroregionowi do realizacji zadania leżące w ich kompetencjach.

Druga część obejmowała wizytę w Kleve w Euroregionie Rhein-Waal. Tam do delegacji euroregionalnej dołączyli przedstawiciele Brandenburgii na czele z p. Anne Quart, sekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz Meklemburgii-Pomorza Przedniego. Dodatkowo obecni byli przedstawiciele urzędów marszałkowskich z województwa zachodniopomorskiego, lubuskiego i dolnośląskiego.

W Kleve przedstawiono sposób funkcjonowania dużego programu INTERREG funkcjonującego na granicy niemiecko-holenderskiej. Jest to o tyle ciekawy przykład, że pierwotnie funkcjonowały tam cztery osobne programy współpracy, ale ostatecznie partnerzy połączyli swe siły. W ramach dużego programu istnieją cztery podprogramy z przypisanymi indykatywnie środkami na projekty oraz Komitetami Sterującymi decydującymi o ich przyznaniu. Istniejący tam Komitet Monitorujący decyduje o sprawach strategicznych w programie, pozostawiając decyzje o przyznaniu dofinansowania poszczególnym komitetom Sterującym. Wizyta studyjna zakończyła się wizytą w Ministerstwie Gospodarki Nadrenii-Westfalii w Düsseldorfie.

Uczestnicy wizyty studyjnej z ciekawością przysłuchiwali się rozwiązaniom stosowanym w programach pogranicza niemiecko-holenderskiego. Na pewno niektóre z nich będą mogły być   powodzeniem przeniesione na pogranicze polsko-niemieckie, w szczególności sposobu włączania struktur euroregionalnych w przygotowanie projektów współpracy.

 


poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl