Spotkanie partnerskich regionów w Schwerinie

W jubileusz 25-lecia podpisania „Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy” przedstawiciele Województwa Zachodniopomorskiego oraz Kraju Związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie spotkali się 1 i 2 grudnia 2016 roku na cyklicznej prezentacji w Schwerinie.

W wydarzeniu uczestniczyli: Premier Meklemburgii-Pomorza Przedniego Erwin Sellering oraz Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz wraz z wicemarszałkiem Jarosławem Rzepą.

Prezentacje regionów są cyklicznym wydarzeniem, które odbywa się od 1998 r. po obu stronach granicy. Podobnie jak w latach ubiegłych prezentacja składała się z dwóch części: uroczystości głównej oraz prezentacji gospodarczej. W ubiegłym roku prezentacje odbyły się w Szczecinie i miały charakter szczególny ze względu na jubileusz 15-lecia podpisania „Wspólnego Oświadczenia o współpracy transgranicznej między Województwem Zachodniopomorskim a Krajem Związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie”.

Premier Meklemburgii-Pomorza Przedniego Erwin Sellering i Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz podkreślali, że w tym roku okazja do wspólnego świętowania jest równie doniosła. Tegoroczny jubileusz to szczególna rocznica w relacjach polsko-niemieckich.  – Traktat ten otworzył drogę do realizacji wspólnych przedsięwzięć i projektów. Patrząc na to, co zostało osiągnięte, rzeczywiście mamy dzisiaj, po 25 latach, powód do świętowania! Z efektów tej współpracy bezpośrednio lub pośrednio korzysta każdy z nas. Wspólnie nauczyliśmy się żyć ze sobą, dbać o zdrowie, uczymy się języka sąsiada, dyskutujemy o potencjale gospodarczym i turystycznym, infrastrukturze.  Właśnie zdrowie, bezpieczeństwo i edukacja to priorytety życia transgranicznego, na których koncentrujemy się  – podkreślił podczas wystąpienia marszałek Olgierd Geblewicz.

Premier Sellering mówił, że Traktat to nowa jakość zarówno w sferze kontaktów politycznych, gospodarczych, jak i tych najważniejszych – międzyludzkich. – Współpraca Pomorza Zachodniego z najbliższym partnerem Krajem Związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie to setki projektów i zaangażowanych w ich realizację ludzi. To kapitał nie do przecenienia. To relacje oparte na zaufaniu i przyjacielskich kontaktach – akcentował premier Sellering.

Tegoroczna prezentacja gospodarcza przebiegła pod hasłem: „Współpraca polsko-niemiecka: szanse Programu Interreg V A“. Wydarzenie odbyło się w pięknych wnętrzach Goldener Saal Ministerstwa Sprawiedliwości w stolicy Meklemburgii.

W prezentacji, na zaproszenie strony polskej – Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego oraz niemieckiej – Premiera Kraju Związkowego Meklemburgia–Pomorze Przednie, wzięło udział ok. 170 osób, przedstawicieli różnych podmiotów i instytucji z Polski i z Niemiec, realizujących wspólne projekty.

W swoim wystąpieniu otwierającym prezentację wicemarszałek Jarosław Rzepa stwierdził, iż proces integracji europejskiej jest największym sukcesem w historii nowoczesnej Europy.  Motorem tego procesu jest współpraca transgraniczna. Dla niemieckich i polskich partnerów decydującym czynnikiem w tym procesie jest fakt, iż granica straciła już swoje tradycyjne znaczenie. Program Współpracy INTERREG V A jest postrzegany, jako fundament wspólnego polsko-niemieckiego regionu przygranicznego, który wpisuje się w wizję Europy regionów. Fundament ten oznacza przy tym odpowiedzialność w ramach solidnego partnerstwa mającego na celu tworzenie wspólnej przyszłości.

Program Współpracy Interreg VA nabiera tempa. Kilkanaście dni temu, w dniach 16-17 listopada również tutaj w Schwerinie rozdysponowane zostało łącznie 41,8 mln Euro. Podjęto również wtedy pierwsze decyzje o przyznaniu dofinansowania wspólnym polsko-niemieckim projektom.

Szczegółowej prezentacji i wprowadzenia do Programu Interreg V A dokonała Ursula Brautferger z Ministerstwa Gospodarki Meklemburgii-Pomorza Przedniego. Aby zachęcić potencjalnych beneficjentów do korzystanie z funduszy dostępnych w ramach programu, przedstawione zostały dwa przykłady tzw. „dobrych praktyk“.

Ze strony polskiej Paweł Bartnik – dyrektor Biura Stowarzyszenia Gmin Polskich  Euroregionu Pomerania zaprezentował projekt pn. „Transgraniczna sieć Centrów Usług i Doradztwa Euroregionu POMERANIA” zaś Andreas Hartwig – kierownik Urzędu ds. Budownictwa Gminy Ostsseebad Heringsdorf przedstawił projekt w imieniu gospodarzy pn. „Promenada transgraniczna między Świnoujściem a Heringsdorfem“.

Na zakończenie prezentacji odbyły się warsztaty dla beneficjentów Programu Interreg V A w zakresie wypełniania i składania wniosków aplikacyjnych, prowadzone przez Olafa Wulfa Kierownika Wspólnego Sekretariatu w Löcknitz.

 

źródło: http://www.wzp.pl/biuro-prasowe/biuro-prasowe/aktualnosci/spotkanie-partnerskich-regionow-w-schwerinie


poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl