Spotkanie polskich partnerów Projektu CUD

W dniu 15.06.2018 w biurze SGPEP odbyło się spotkanie wszystkich partnerów projektu CUD.Jako koordynator projektu zainicjowaliśmy spotkanie dotyczące bieżącej działalności poszczególnych biur zaangażowanych w realizacje CUD. Głównym tematem spotkania była wymiana doświadczeń dotycząca zasad rozliczania i raportowania projektu. W spotkaniu uczestniczyły osoby odpowiedzialne za rozliczanie projektów Funduszu Małych Projektów.

poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl