Spotkanie robocze Centrów Usługowo-Doradczczych

18 października br. w Świnoujściu odbyło się spotkanie robocze przedstawicieli wszystkich Centrów Usługowo- Doradczych w Euroregionie Pomerania z partnerem wiodącym- Związkiem Komunalnym Europaregion Pomerania, który reprezentowali Andrea Gronwald- Dyrektor Związku, Udo Hirschfeld Zastępca Dyrektora i Andreas Bergemann koordynator projektu. Po stronie polskiej koordynatorem projektu jest Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. 

Spotkania tego typu odbywają się  2-3 razy do roku a ich celem jest wymiana informacji na temat stopnia realizacji projektu, działań podjętych przez poszczególne Centra w minionym okresie. Są one ponadto okazją do podzielenia się uwagami, problemami jakie napotykają poszczególne Centra przy realizacji projektu. Na spotkaniu w Świnoujściu każde z Centrów prezentowało propozycje wydarzeń jakie zamierza zorganizować w 2019 roku, które po doprecyzowaniu tematów i  dat  stworzą wspólny kalendarz wydarzeń opublikowany na stronie internetowej.

Kolejne spotkanie odbędzie się na początku 2019 roku, tym razem gospodarzem będzie Centrum Usługowo- Doradcze w Szwedt.

 K. Rówińska 

poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl