Spotkanie robocze projektu "Change (k)now"

 Spotkanie robocze projektu "Change (k)now"

Ponieważ transnarodowa wymiana doświadczeń na temat cyrkularnych systemów zaopatrzenia w żywność i catering jest wciąż niewielka, dlatego wychodzimy naprzeciw nowym rozwiązaniom w zakresie zrównoważonego rozwoju – spotkanie robocze projektu „Change (K) now”.

 

Da es noch wenig grenzübergreifenden, transnationalen Erfahrungsaustausch über langfristige, zirkuläre Lebensmittel- und Cateringversorgungssysteme gibt, versuchen wir neue Lösungen für Nachhaltigkeit zu finden- ein Arbeitstreffen des Projekts „Change (K) now".

 

 

poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl