Spotkanie z prezydentem Europejskiego Stowarzyszenia Regionów Granicznych

W środę z kilkugodzinną wizytą przebywał w Szczecinie Karl-Heinz Lambertz, prezydent Europejskiego Stowarzyszenia Regionów Granicznych i wiceprezydent Komitetu Regionów, organu doradczego Komisji Europejskiej.

Lambertz przyjechał do Szczecina na zaproszenie Euroregionu Pomerania. Spotkanie, w którym uczestniczył prezydent Szczecina Piotr Krzystek oraz jego zastępca Krzysztof Soska (jednocześnie prezes Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania), a także Paweł Bartnik, dyrektor SGPEP i jego zastępczyni Irena Stróżyńska, odbyło się w urzędzie miasta.

Początek spotkania zdominował temat obecnej sytuacji w Unii Europejskiej, ale także trwających we Francji Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Jednak głównym tematem rozmowy był Fundusz Małych Projektów, który, jak podkreślali wszyscy, jest jednym z najważniejszych projektów w programach współpracy. Obecnie w Komisji Europejskiej podnoszone są jednak sceptyczne głosy w sprawie utrzymania FMP.

- Zapewniam, że jako przedstawiciel Komitetu Regionów, mamy realny wpływ na tworzenie prawa w EU, które ma bezpośredni wpływ na samorządy lokalne i regionalne - mówił Karl-Heinz Lambertz. – Dlatego deklaruję, iż przedstawimy swoje stanowisko, w którym zaopiniujemy UE, by w każdym programie współpracy wpisany został Fundusz Małych Projektów.
To bardzo ważna deklaracja szczególnie, iż w Komisji Europejskiej trwają już rozmowy na temat kolejnego okresu unijnego wsparcia.

- Fundusz Małych Projektów, poprzez swoją nazwę, błędnie jest oceniany jako małe i mało ważne projekty – mówił Krzysztof Soska, wiceprezydent Szczecina. – Tymczasem współpraca transgraniczna to przede wszystkim spotkania ludzi i realizacja przez nich wspólnych projektów. Obszary transgraniczne powinny być szansą dla przezwyciężenia obecnego kryzysu w Unii Europejskiej. Tutaj bowiem na co dzień widzimy efekty tego, co nazywamy wspólna Europą.

Prezydent Krzystek wskazał na szczególną rolę Szczecina w Euroregionie Pomerania. – Metropolitalne oddziaływanie naszego miasta, może dać szansę na rozwój gospodarczy na całym polsko-niemieckim obszarze.

- W trakcie 20-letniej historii Euroregionu Pomerania dopracowaliśmy się sytuacji, w której nikt, ani po polskiej, ani po niemieckiej stronie granicy nie podważa sensu wspólnego planowania i rozwoju całego obszaru Pomorza – dodał Paweł Bartnik, dyrektor SGPEP.

Prezydent zaproponował, by w przyszłości jedno ze spotkań Europejskiego Stowarzyszenia Regionów Granicznych, odbyło się w Szczecinie.

 


poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl