Stanowisko w sprawie agresji na Ukrainę

Reprezentując większość gmin i powiatów województwa zachodniopomorskiego Zarząd Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania wyraża swoje oburzenie w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na niepodległe państwo Ukrainę. 

Solidaryzujemy się z obrońcami ukraińskiej suwerenności i niepodległości oraz cywilnymi ofiarami działań wojennych. Deklarujemy, że każdy potrzebujący obywatel Ukrainy może liczyć na pomoc zachodniopomorskich samorządowców.

Każde państwo ma prawo do wyboru swojej drogi rozwoju i współpracy, dlatego w pełni rozumiemy aspiracje Ukraińców do stania się członkiem Unii Europejskiej i NATO.

Wierzymy w pokój i wolną i niepodległą Ukrainę.

 

 

Krzysztof Soska

Prezes SGPEP

 

poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl