Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania realizuje kolejne projekty z programu Interreg VA

W dniach 26-27 listopada w Zinnowitz odbyło się 12. Posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska. Podczas posiedzenia zatwierdzono 3 projekty w których partnerem wiodacym lub partnerem jest nasze Stowarzyszenie.

Na kolejne lata dofinansowanie otrzymał projekt Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych jako siła napędowa polsko-niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Märkisch-Oderland. Zatwierdzone dofinansowanie ze środków wsparcia (EFRR) to maks. 1.421.747,04 EUR.

Kolejne projekty w które jesteśmy zaangażowani to:

Model transgranicznego monitoringu – innowacyjne sposoby pozyskiwania danych w Regionie Metropolitalnym Szczecina -  zatwierdzone dofinansowanie ze środków wsparcia (EFRR) maks. 417.546,06 EUR i Transcoding Pomerania - Podniesienie jakości współpracy transgranicznej w Euroregionie Pomerania - zatwierdzone dofinansowanie ze środków wsparcia (EFRR) maks. 210.122,20 EUR

Obok tych trzech projektów, SGPEP realizuje jeszcze dwa projekty z Programu Interreg VA: Fundusz Małych Projektów Interreg VA oraz Wspólnie tworzymy przyszłość Euroregionu Pomerania.

Pełna lista zatwierdzonych podczas listopadowego posiedzenia KM projektów, znajduje się na stronie internetowej Programu Współpracy pod następującym linkiem:

https://interreg5a.info/pl/2014-03-26-14-57-41/wiadomosci/342-rezultaty-posiedzenia-komitetu-monitorujacego-z-dnia-26-27-11-2019.html

 

 

 

 


poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl