Stowarzyszenie PommernArche szuka polskiego partnera do projektów

Nasze Stowarzyszenie Pommernarche • arka Pomorza • pomeranianArk (arkPomerania) powstało jesienią 2014 r. i jest wpisane do rejestru stowarzyszeń Miasta Stralsund jako stowarzyszenie użyteczności publicznej. Jesteśmy inicjatorami projektu i twórcami większości jego treści. Nasze stowarzyszenie postrzega swoją rolę w projekcie w postaci skoncentrowania się na:

• zbudowaniu trwałych, wydolnych ekonomicznie struktur w trakcie trwania projektu. Nasz cel polega na stworzeniu na bazie usieciowionych podmiotów profesjonalnych struktur, które będą w stanie świadczyć kooperacyjne usługi na rzecz uczestniczących w projekcie podmiotów, by umożliwić regionowi jako regionowi trwałego zrównoważonego rozwoju także w przyszłości pewną egzystencję wspartą na trwałych ekonomicznych podstawach dzięki marketingowi, usieciowieniu i rozwojowi produktów oraz innowacyjnym ofertom edukacji, zbytu, reprezentacji i kooperacji.

• Stowarzyszenie wspierające kulturę przedsiębiorstwa wiejskiego. Profesjonalna realizacja strategii marki również w okresie po zakończeniu interwencji.

• Monitorowanie certyfikacji uczestniczących gospodarstw jako gospodarstw Arka i regionów jako regionów Arka również stanowi priorytet działania naszego stowarzyszenia w planowanym projekcie. Poszukiwanie i tworzenie sieci potencjalnej aktywnej grupy docelowej na terenach wiejskich to praca mozolna i nakładochłonna. Istnieje konieczność zainicjowania procesu w postaci projektu współfinansowanego z środków UE, wspieranego przez tych właśnie partnerów uczestniczących w realizacji projektu. Celem ma być wzmocnienie istniejących hodowców, producentów, stowarzyszeń, marek i wspieranie procesu pojawiania się nowych. Dziedzictwo ma wzrastać, a region ma stać się (ponownie!) widoczny na mapie Europy jako region gospodarki rolnej. Projekt będzie wzmacniać popularność regionalnych zdrowych produktów i wspierać ją w sposób wzorcowy, profesjonalny i unikatowy w regionie transgranicznym i nacechowanym deficytami strukturalnymi.

Z czego wynika zainteresowanie Programem Współpracy Interreg V A?

Zachowanie i wspieranie hodowli rodzimych, regionalnych gatunków i ras stanowiących powstałe na przestrzeni wieków, unikatowe zielone dziedzictwo w formie pomorskich zwierząt i roślin użytkowych, bytujących w nadmorskim regionie od Darss po Gdańsk, stanowi warunek utrzymania krajobrazowej i gospodarczej równowagi i konkurencyjności naszych terenów wiejskich i nieodzowną podstawę regionalnej kuchni i gastronomii (zachowanie dzięki popytowi na konkretne potrawy!). Z uwagi na polityczne i społeczne zmiany w ostatnim osiemdziesięcioleciu dziedzictwo to jest zagrożone wyginięciem. Uczestnictwo w programie Interreg VA Polska-Meklemburgia/Pomorze Przednie-Brandenburgia koncentrującym się na zachowaniu dziedzictwa naturalnego i współpracy transgranicznej regionalnych podmiotów stanowi unikatową szansę dla naszego regionu, by w sposób transgraniczny i profesjonalny przez 3 lata wspierać dzięki przyznanym środkom unijnym obszary wiejskie, których rozmiar utrudnia rozwój oparty na kooperacji. Możemy w sposób skonsolidowany, bazując na naturze/kulturze + sieciach, inicjować i intensyfikować w regionie procesy rozwoju gospodarczego, których część już się rozpoczęła, ale ich podtrzymywanie jest bardzo mozolne, gdyż postawione zadania są zbyt złożone, by mogły im podołać wyłącznie pojedyncze gospodarstwa rolne. Projekt przejmie szereg zadań, których wykonywanie stanowi dla pojedynczych gospodarstw i firm, zajmujących się nimi niejako równolegle do swej podstawowej działalności, zbyt wielkie obciążenie i które z powyższych względów często są zarzucane. Wdrożenie transgranicznej strategii marki Arka Pomorza/PomeranianArk stworzy podstawy rozwoju przedsiębiorczości i stanowić będzie impuls dla trwałego rozwoju gospodarki rolnej, budując jej nośne struktury. W regionach wiejskich, położonych za wykorzystywanym turystycznie wybrzeżem Morza Bałtyckiego, różnorakie stowarzyszenia, projekty, rodziny i pojedyncze osoby próbują, zawodowo lub hobbystycznie, chować, hodować i pielęgnować historyczne gatunki zwierząt domowych, zagrożonych wyginięciem i czerpać z tego tytułu także ekonomiczne zyski. Często jest to syzyfowa praca, trawiąca siły tych podmiotów, z drugiej jednak strony ogromna szansa, ponieważ dziedzictwo naturalne nadal zachowało walor tradycyjności i wysokiej jakości i nie będąc dotychczas zbyt często wykorzystywane jako istotny czynnik gospodarczy toruje sobie jednak na różnorodne sposoby drogę, co więcej w perspektywie globalnej jest w pełni zgodne z aktualnym duchem czasu.

 

Wszelkie pytania należy kieorwać:

Friz Fischer

an der fährbrücke 1a

18439 Stralsund

tel 0049 03831-2871-0

e-mail: ffargus@aol.com

www.argus-design.com

www.expertenteam-nordost.de


poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl