Strzały armatnie z okazji otwarcia ścieżki rowerowej w Gminie Landin

Hukiem armatnim Gwardii Landin została otwarta dofinansowana z Programu Interreg IV A ścieżka rowerowa w brandenburskiej Gminie Landin.
Nowopowstała ścieżka rowerowa ma długość 4,6 km i biegnie od miejscowości Hohenlandin do wylotu ulicy Heinersdorferstraße w kierunku Pinnow. Jest wykorzystywana również do turystyki konnej i dorożkarskiej.
 
Celem projektu pn. "Infrastruktura łącząca" jest budowa prawie 150 km polsko-niemieckich ścieżek rowerowych oraz ich promocja. Dzięki temu zapewniony został dostęp do wielu miejsc wypoczynkowych i atrakcji turystycznych regionu. Realizacja tego przedsięwzięcia wzmacnia polsko-niemiecki potencjał turystyczny Euroregionu Pomerania.
 
W projekcie współpracuje aż 12 partnerów z Polski i z Niemiec, a dofinansowanie ze środków EFRR wynosi łącznie 4,5 mln. euro.


poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl