Study Tour - wyprawa Usługodawców w ramach projektu "Pomorski Krajobraz Rzeczny"

Dofinansowany ze środków Programu Interreg IV A projekt "Pomorski Krajobraz Rzeczny" realizowany jest przez Związek Turystyczny Pomorza Przedniego w Greifswaldzie (Tourismusverband Vorpommern e.V.) oraz Zachodniopomorską Regionalną Organizację Turystyczną (ZROT) w Szczecinie.

W jego ramach została opracowana koncepcja tras rowerowych i wodnych po obu stronach granicy, przygotowane zostały broszury i ulotki, jak również przeprowadzono dwie polsko-niemieckie konferencje i podróż studyjną dla dziennikarzy (w roku 2012). Najbardziej spektakularnym efektem projektu jest jednak jego strona internetowa, uruchomiona w trzech językach pod adresem: http://pomorskikrajobrazrzeczny.pl, umożliwiająca zaplanowanie indywidualnej trasy wycieczki wraz z informacjami o atrakcjach, noclegach, punktach gastronomicznych, wypożyczalniach rowerów i kajaków.
 
W kwietniu br. partnerzy projektu zorganizowali podróż studyjną dla usługodawców z terenu objętego projektem. Podczas wyprawy jej uczestnicy obejrzeli łącznie 20 obiektów i miejscowości turystycznych, m.in. porty, przystanie kajakowe i wędkarskie, pola biwakowe, gospodarstwo agroturystyczne, ścieżki rowerowe i inwestycje infrastrukturalne w fazie realizacji. Ponadto w trakcie podróży odbyły się spotkania z przedstawicielami samorządów i organizacji pozarządowych, zarządcami obszarów chronionych i obiektów sportowych.
 
Podczas wyprawy usługodawcy zawitali do takich miejscowości jak: Marlow, Nehringen, Loitz, Klempenow/Breest, Anklam, Eggesin, Gryfino, Płoty, Mrzeżyno, Trzebiatów, Karlino, Rosnowo, Połczyn-Zdrój, Bronowo, Zdroje, Wola Góra, Drawno, Barnimie, Bogdanka i Zatom. Tematami prowadzonych rozmów były nie tylko inwestycje infrastrukturalne, sposób ich prowadzenia i kwestia oznakowań obiektów turystycznych, ale i możliwość współpracy gospodarczej, organizacja wspólnych działań oraz wspólna historia regionu. Ponadto uczestnicy poruszyli problem partnerstwa publiczno-prywatnego, jak też kwestię mikroklastra turystycznego opartego o hotel (Hotel "Polanin" w Połczynie-Zdroju) i zasady współpracy z lokalnymi usługodawcami.
 
Jak podkreśla Wojciech Hawryszuk - koordynator projektu ze strony polskiej, wnioski płynące z przeprowadzonego spotkania są dość oczywiste: projekt "Pomorski Krajobraz Rzeczny" należy kontynuować, rzeki okazały się bowiem naturalnymi korytarzami turystycznymi, wzdłuż których koncentruje się znaczna część ofert turystycznych i to właśnie tam ma miejsce współpraca usługodawców. Ponadto istnieje potrzeba wymiany informacji gospodarczych, a transgraniczny obszar Pomorskiego Krajobrazu Rzecznego powinien być stale odkrywany, aby zaznajamiać turystów z jego bogatą i stale rozwijającą się ofertą.


poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl