Szkolenia/Konferencje

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zgłaszanym przez osoby zajmujące się prowadzeniem międzynarodowych spotkań młodzieży, organizujemy szkolenia, seminaria i warsztaty dla animatorów wymiany szkolnej i pozaszkolnej. Spotkania takie mają na celu zarówno objaśnienie procedur składania i rozliczania wniosków o dofinansowanie, jak również podniesienie kwalifikacji opiekunów grup młodzieżowych, wymianę doświadczeń między nimi, omówienie problemów występujących w trakcie spotkań oraz wspólne wypracowanie kreatywnych metod pracy z młodzieżą.

Na początku każdego roku budżetowego organizujemy w Szczecinie jednodniowe szkolenia dla wnioskodawców PNWM z województwa zachodniopomorskiego. Wyjaśniamy wówczas zasady ubiegania się o dofinansowanie ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, zasady składania i prawidłowego wypełniania wniosków oraz ich rozliczania. Szkolenia te są bezpłatne. Na prośbę podmiotów prowadzimy podobne szkolenia we wszystkich zrzeszonych w Stowarzyszeniu gminach.
 
 
Organizujemy również kilkudniowe seminaria, warsztaty dla animatorów wymian młodzieżowych, którzy pragną podnieść swoje kompetencje. Charakter tych spotkań jest dość szeroki, obejmuje między innymi następujące tematy: nauczanie interkulturowe, pedagogikę spotkań międzynarodowych, animacje językowe, stereotypy i konstruowanie programu wymiany.
W tradycję Euroregionu Pomerania wpisały się organizowane co roku polsko-niemieckie konferencje dla współpracujących partnerów. Są one okazją do wymiany doświadczeń, przedstawienia realizowanych projektów i wypracowania nowych płaszczyzn współpracy.
 
Zachęcamy także do odwiedzania głównej strony internetowej Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (www.pnwm.org), na której zamieszczane są aktualności, publikacje oraz informacje o najbliższych szkoleniach, konferencjach, warsztatach i kursach.

 

 

poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl