Szkolenia odnośnie naboru wniosków projektowych dla osi: „Współpraca transgraniczna“ oraz „Transport i mobilność“

W dniach 10.05.2016 oraz 12.05.2016 Wspólny Sekretariat Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska przeprowadzi pierwsze szkolenia dla wnioskodawców. Szkolenia te odbędą się w Löcknitz i są skierowane do polskich i niemieckich zainteresowanych, którzy chcą wziąć udział w naborach w ramach osi priorytetowych „Współpraca transgraniczna“ oraz „ Transport i mobilność“, które zostaną otwarte
w najbliższym czasie.

Ilość uczestników każdego szkolenia jest ograniczona do 30 osób. Dlatego też prosimy, aby każda organizacja/instytucja zgłosiła tylko jedną osobę. Prosimy Państwa o zrozumienie, że pierwszeństwo mają ci zainteresowani, którzy chcą złożyć konkretny wniosek w ramach ww. naborów. Zgłoszenie na szkolenie odbywać się będzie bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Zgłoszenie/udział będzie potwierdzony przez Wspólny Sekretariat.

Informacje odnośnie szkoleń:

Miejsce: D - 17321 Löcknitz, Ernst-Thälmann-Str. 4
Rozpoczęcie: godz. 10.00
Czas trwania: ok. 4 godzin
Poczęstunek: ok. 12.30 – 13.00

Zagadnienia:

  1. Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia oraz jego logika interwencji
  2. Wspólne wytyczne kwalifikowalności
  3. Wskazówki merytoryczne i techniczne, dotyczące złożenia wniosku projektowego poprzez elektroniczny system monitoringu (eMS), za pomocą przykładowego wniosku
  4. Kryteria wyboru projektów oraz Procedura wyboru projektów

Szkolenia będą tłumaczone symultanicznie na polski/niemiecki.

Dla osi priorytetowych „Natura i kultura“ oraz „Edukacja“ Wspólny Sekretariat planuje osobne szkolenia od czerwca 2016.


poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl