Szkolenia Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

Jednostka Centralna PNWM w Szczecinie organizuje dla Państwa szkolenie  na temat zasad wspierania polsko-niemieckiej wymiany młodzieżowej. Szkolenie odbędzie się w Szczecinie w dniu 2. marca 2016 roku i skierowane jest głównie do osób zajmujących się wymianą szkolną. Drugie szkolenie odbędzie się w dniu 4. marca 2016 roku również w Szczecinie i przeznaczone jest dla osób organizujących wymianę pozaszkolną.

Więcej informacji, jak również zaproszenie i formularz zgłoszeniowy, uzyskają Państwo w materiałach do pobrania działu PNWM.


poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl